Informació i formació són dues paraules que tenen la mateixa profunditat en el sector de la neteja i sobretot ressonen més en la indústria de l'alimentació. En aquest sector és imprescindible posar en marxa un pla de formació contínua per a la higiene i manteniment...